Vi är auktoriserade

ett auktoriserat Kompetensföretag

Hemsidan » Om oss » Auktoriserade

Andara Teacher är auktoriserade av bransch­organisationen

Andara Teacher är ett auktoriserat Kompetensföretag och har som krav att uppfylla ett antal villkor, som företaget blir granskat utefter en gång om året. Auktorisationen ges av Kompetensföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Auktorisationen innebär en trygghet för dig som kund och som anställd hos Andara Teacher och är en garanti på att vi följer Svensk lagstiftning och Kompetensföretagens etiska regler som gör det svårt för oseriösa företag att verka i branschen.

Vi på Andara Teacher har två auktorisationer – en för vår Bemanningsverksamhet och en för vår Rekryteringsverksamhet.

Läs mer om auktoriseringen på KOMPETENSFÖRETAGEN.